Moneta: Moneta přijde zrušením úročení PMR přibližně o 40 mil. Kč měsíčně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Moneta, v reakci na zrušení úročení povinných minimálních rezerv zveřejnila, že očekává dopad do úrokových výnosů ve výši přibližně 120 mil. Kč v tomto roce a 450 mil. Kč v příštím roce. To představuje přibližně 2,6 % očekávaného zisku podle výhledu managementu letos a 9 % pro rok 2024. Moneta ke konci srpna držela povinné minimální rezervy ve výši 7 mld. Kč, což při 7% sazbě představuje úrokový výnos okolo 40 mil. Kč měsíčně. Dopad do zisku je podobně jako v případě KB relativně vysoký.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.