Prabos: Výsledky za 2023 na tržbách sice slabší, ale lepší provoz

1-minutové čtení
J&T specialistaVýrobce obuvi Prabos zveřejnil výroční zprávu za rok 2023. Z ní mimo jiné vyplývá, že firma dosáhla tržeb 357,7 mil. Kč (+6,0 % r/r), což bylo pod plánem společnosti (390 mil. Kč). V rámci tržeb se dařilo vývozu (+48,7 % r/r), který byl tlumen poklesem prodejů na domácím trhu (-11,7 % r/r). Provozní zisk dosáhl 48 mil. Kč (+60,8 % r/r), což zase bylo výrazně nad dřívějším výhledem 28 mil. Kč. Důvodem budou pravděpodobně meziroční úspory na energiích (položka spotřeba materiálu a energií). Následně pak čistý zisk dosáhl 33,7 mil. Kč (+54 % r/r) a výrazně tak překonal původní plán společnosti 19,7 mil. Kč. Celkově vnímáme zveřejněná čísla neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.