Komerční banka: Negativní dopad snížení sazeb a výrazná tvorba opravných položek

2-minutové čtení
J&T specialistaKomerční banka reportovala za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 779 mil. Kč, výrazně pod očekáváním trhu. Rozdíl je především ve vyšších opravných položkách a výrazně nižších úrokových výnosech. Za 15% propadem úrokových výnosů je především snížení úrokových sazeb ze strany ČNB, které se negativně projevilo ve výnosech z alokace klientských vkladů. Čistá úroková marže klesla na 1,73 % (2,15 % ve 2Q19 a 2,17 % v 1Q20). Objem úvěrového portfolia (bez repo operací) vzrostl o 5 % r/r. Poměrně překvapivý je především pokračující rychlý růst nově poskytnutých úvěrů na bydlení (+38 % r/r). Výnosy z poplatků propadly o 17 % r/r kvůli 34% propadu transakčních poplatků, které tvoří nejvýznamnější část z celkových výnosů z poplatků.

Reportované provozní náklady jsou meziročně vyšší o 1 %, což je kombinací stabilních personálních nákladů, vyšších odpisů v souvislosti s investicemi do IT a nižších ostatních administrativních nákladů. Opravné položky na úrovni 1 576 mil. Kč zahrnují dopad 1 287 mil. z aktualizace modelů rizika podle IFRS 9. Předpoklady, které KB ve svých modelech aplikuje, zahrnují propad ekonomiky v tomto roce o 7 % a nárůst nezaměstnanosti o 3 p.b. V příštím roce by pak ekonomika měla naopak o 7 % růst. Podíl nesplácených úvěrů mírně vzrostl na 2,2 % (2,1 % v 1Q20).

Výhled na celý letošní rok pak předpokládá růst úvěrového portfolia i klientských vkladů přibližně o 5 %. Úrokové výnosy, stejně jako celkové provozní výnosy, by měly meziročně propadnout vyšším jednociferným tempem. Výnosy z poplatků pak budou odrážet nižší ekonomickou aktivitu a negativní dopad zavedení limitů na poplatky za platby v eurech (SEPA). Výnosy z finančních operací by měly být meziročně vyšší zásluhou vyšší poptávky po zajišťovacích operacích. Rizikové náklady by pak měly být maximálně 70 b.b.

Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné výsledky zklamáním, a to především kvůli výrazně vyššímu dopadu nižších sazeb na úrokové výnosy oproti očekáváním. Na druhou stranu celoroční výhled zůstává bez výraznější změny a také kvalita úvěrového portfolia se zatím výrazně nehorší.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)2Q202Q19r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 2418 217-12%7 5517 454
  Čistý úrokový výnos4 9995 867-15%5 4435 419
  Poplatky & provize1 2731 533-17%1 2831 291
  Ostatní provozní výnosy97081719%825744
Provozní náklady-3 544-3 5231%-3 564-3 552
Provozní zisk3 6974 694-21%3 9873 902
  Opravné položky-1 576178--1287-1 395
Čistý zisk1 7794 038-56%2 2002 041

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.