Konec prázdninového flirtu

2-minutové čtení
J&T specialista


Optimismus, který se rozšířil na finančních trzích od poloviny července, se ukázal být jen prázdninovým flirtem. Zásadním tématem zůstává inflace a s ní spojený výhled úrokových sazeb. Pokles cen některých komodit a první o něco nižší inflační čísla v USA trhy vyhodnotily jako bod obratu v politice centrálních bank. Po zvýšení úroků, které už je naplánované na podzimní měsíce, mělo dojít ke stabilitě sazeb a už během prvního pololetí 2023 k poměrně čilému návratu úroků na nižší úrovně.

Setkání centrálních bankéřů, které se koná každoročně na konci srpna v americkém Jackson Hole, využilo vedení americké centrální banky k vyjasnění komunikace. Opakovaně bylo zdůrazněno, že inflace se dostala na nepřijatelně vysokou úroveň a je nyní zdaleka nejdůležitější veličinou, na kterou se centrální bankéři soustředí.

Snížit inflaci nepůjde bez přiškrcení poptávkové strany ekonomiky. Za vysokou inflací bezpochyby stojí také problémy na straně nabídky (následky koronavirových omezení, geopolitický konflikt vyvolaný Ruskem), ale centrální bankéři nemohou nečinně přihlížet situaci, kdy emisí levných peněz povzbuzená poptávka u mnoha druhů zboží a služeb převyšuje nabídku.

S touto argumentací by patrně nesouhlasilo nové vedení České národní banky, které nyní spíše navrhuje inflaci „vyčekat“, tj. tolerovat inflaci do té doby, než nabídková strana ekonomiky povstane z popela. Konsenzus vedení amerického Fedu však pomyslně oponuje tím, že déletrvající inflace může vést k tomu, že spotřebitelé si na vyšší inflaci zvyknou a zahrnou ji do svých budoucích rozhodnutí. Bojovat s inflací, která se dostane ekonomice „pod kůži“, stojí v součtu mnohem více, než podrobit ekonomiku krátkodobé šokové léčbě.

Co ze současné situace vyplývá pro ceny finančních aktiv? Nadále dává smysl část investic držet ve formě krátkodobých vkladů a profitovat z vyšších úrokových sazeb. Pokud věříme odhodlání amerických centrálních bankéřů, dává rovněž smysl postupně a při poklesech cen akumulovat dlouhodobější státní dluhopisy. Cílené utlumování ekonomiky a obavy z recese naopak budou ještě patrně míchat cenami výnosových aktiv, jako jsou reality, akcie či podnikové dluhopisy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.