Makro: Růst HDP v 1Q táhla spotřeba domácností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V 1Q vzrostlo české HDP o 0,3 % q/q a tempo meziročního růstu zůstalo na 0,2 % r/r. Hlavním tahounem růstu se očekávaně stalo další zvýšení spotřebitelských výdajů domácností (1,0 % q/q; 2,5 % r/r), které v 1Q rostly nejvyšším tempem téměř za poslední 3 roky. Negativním překvapením byl mimořádně hluboký propad fixních investic (-7,9 % q/q; -2,7 % r/r), který nečekaně výrazně brzdil růst HDP v 1Q. Vzhledem k předchozímu vývoji investic šlo spíše o mimořádný výkyv. Pozitivní příspěvek k růstu HDP měl opět zahraniční obchod, když při mírném nárůstu vývozů (2,5 % r/r) došlo opět k poklesu dovozů (-1,1 % r/r). Oživení spotřeby domácností je plošné a robustní a mělo by být hlavním tahounem růstu i v dalších kvartálech. Pro celý letošní rok čekáme mírný růst HDP (+1,2 %). Výsledky nepřináší nový impulz pro ČNB a na dalším zasedání (27. června) očekáváme snížení sazeb o 25 bazických bodů na 5,00 % (nyní 5,25 %). Do konce roku by sazby ČNB měly klesnout k úrovni 4 procent.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.