Moneta: Splnění požadavků MREL platných od příštího roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Banka oznámila, že přijala podřízené vklady v objemu 2 mld. Kč a splnila tak požadavky na kapitál a způsobilé závazky (MREL), které budou platit od 1. ledna příštího roku, kdy dojde ke zvýšení minimálních požadavků ze současných 21,1 % na 23,2 % z rizikově vážených aktiv. Podřízené vklady jsou na 5 let při fixní úrokové sazbě 7 %. Management zároveň potvrdil svou dosavadní dividendovou politiku vyplácet minimálně 70 % čistého zisku. Zprávu hodnotíme z pohledu akcií pozitivně. Banka si zajistila kapitál s předstihem a uvedená úroková sazba je relativně nízká oproti v současné době vydávaným MREL dluhopisům, kde se pohybuje většinou výrazně nad hranicí 8 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.