Photon Energy: Tržby nadále pod tlakem nižších cen elektřiny

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost reportovala výsledky hospodaření za první kvartál tohoto roku. Tržby dosáhly 17,4 mil. EUR (-10 % r/r), EBITDA 783 tisíc. EUR (+137 % r/r) a čistá ztráta 1,3 mil. EUR. Finanční výkonnost byla negativně ovlivněna především nižšími cenami elektřiny a horším výsledkem z obchodování s komponenty pro fotovoltaické elektrárny. Objem vyrobené elektřiny vzrostl o 24 % r/r na 30,2 GWh, nicméně průměrná realizovaná cena propadla na 133 EUR/MWh (173 EUR v 1Q 2023). Výhled managementu pro celý rok 2024 počítá s tržbami v rozmezí 90 – 100 mil. EUR a EBITDA 16 – 18 mil. EUR. Celkově hodnotíme výsledky neutrálně. I přes opětovnou čistou ztrátu a další pokles tržeb již lze pozorovat určitou stabilizaci a zveřejněný celoroční výhled počítá s růstem tržeb o 35 % na středu intervalu. Nicméně stále je dobré mít na paměti, že v minulém roce management několikrát původní výhled snížil a konečné výsledky byly stále horší než upravený výhled.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.