ČEZ: Minoritní akcionáři chtějí společně hájit své zájmy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Část menšinových akcionářů společnosti zakládá spolek, který má hájit jejich zájmy v souvislosti s hodnotou akcií ČEZu. Důvodem jsou především kroky vlády, které snižují cenu akcií, ať už jde o různá vyjádření ohledně transformace společnosti či zavedení a doposud ponechání v platnosti daně z mimořádných zisků, která cílí primárně na ČEZ. Prvními kroky mají být petice a otevřený dopis představenstvu ČEZu. Společný postup akcionářů vnímáme pozitivně a může vytvářet větší tlak na vládu, aby ve svých krocích reflektovala i jejich zájmy.   


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.