Pravidelný týdenní komentář k trhu

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dění na světovém trhu

Uplynulý týden byl hned v pondělí ovlivněn státními svátky v USA a ve Velké Británii, což se projevilo na obchodní aktivitě ze začátku týdne. V jeho průběhu se sledovala doznívající výsledková sezóna, která přinesla některá překvapení na obě strany (negativně Salesforce a pozitivně například Hewlett-Packard), ale celkově pozitivní vyznění z výsledkové sezóny za 1Q24 to nijak výrazně neovlivnilo. Vedle výsledků firem rezonovala relativně nepovedená aukce amerických státních dluhopisů (nižší poptávka), což přimělo investory k ostražitosti a realizaci zisků. Ke konci týdne pak poutalo pozornost technické převážení indexů MSCI, které jako tradičně přineslo zvýšené objemy a v některých případech i volatilitu. Především zmíněná relativně slabší aukce amerických státních dluhopisů vedla ke zvýšeným výnosům a realizaci zisků na rizikových aktivech. Konkrétně pak akciové indexy v USA měřeno indexem S&P 500 zakončily týden níže 1,7 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 ustoupila o 0,6 % t/t. Domácí index PX podobně jako Evropa uzavřel níže o 0,6 % t/t na 1553,6 bodu. Avšak je nutné připomenout, že index PX byl negativně ovlivněn obchodováním bez nároku na dividendu u Erste Group a VIG.

 

Společnosti na BCPP

VIG reportovala za 1Q24 meziroční růst hrubého předepsaného pojistného o 11 % na 4,3 mld. EUR. Za růstem byl pozitivní vývoj ve všech regionech s výjimkou České republiky (-0,6 % r/r), nicméně i zde by po očištění o vliv měnových kurzů předepsané pojistné vzrostlo přibližně o 4 % r/r. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (solvency ratio) se drží na velmi vysoké úrovni 262 % (269 % ke konci roku 2023). Pojišťovna dále uvedla, že je na dobré cestě ke splnění dříve zveřejněného celoročního cíle dosáhnout zisku před zdaněním v rozpětí 825 – 875 mil. EUR. VIG zakončilo týden na 731 Kč (-4,4 % t/t). Nicméně obchodovalo se již bez nároku na dividendu.

 

Primoco UAV oznámilo, že německá Plath Corporation získala akcie ve firmě odpovídající 3% podílu na akciovém kapitálu. Prodejcem akcií byl jeden ze zakladatelů Gabriel Fülöpp. Plath se tak stala čtvrtým největším akcionářem v Primocu po Ladislavu Semetkovském, který má nadále majoritní podíl 50,4 %, Gabrielu Fülöppovi a společnosti Conseq. Vstup nového akcionáře naznačuje důvěru německé firmy v budoucí hospodaření Primoca a může díky obchodním vztahům Plath s vládními agenturami pomoci v získávání dalších kontraktů. Titul zakončil páteční seanci na 810 Kč (+1,9 % t/t).

 

Pilulka Lékárny oznámila, že v r. 2023 dosáhla tržeb 2,14 mld. Kč (-13 % r/r). Důvodem poklesu bylo rozvázání obchodních vztahů s poskytovateli zaměstnaneckých benefitů a omezení málo ziskových aktivit. To zahrnuje odchod z maďarského, rumunského a následně i rakouského trhu a limitování skupiny pouze na Česko a Slovensko. Zisk před odpisy EBITDA loni dosáhl -71,3 mil. Kč, přičemž na ztrátě se významně podílely právě náklady na reorganizaci včetně výplaty odstupného propuštěným zaměstnancům. Pilulka zároveň uvedla, že v 1Q24 tržeb klesly o 27,4 % r/r na 423 mil. Kč, kde se ještě více projevil exit ze zahraničních trhů. Nicméně zisk EBITDA se vlivem reorganizace zlepšil z -17,8 mil. Kč loni na +6,2 mil. Kč letos v 1Q. Titul zakončil pátek na 178 Kč (-1,1 % t/t).

 

Ratingová agentura S&P Global Ratings snížila rating seniorních dluhopisů společnosti CPI Property Group (CPI PG) z BBB- na BB+ s negativním výhledem. Jde tak o snížení do neinvestičního pásma, kde se zatím rating CPI PG nikdy nenacházel. Jako hlavní důvod snížení uvedla S&P zhoršení dluhových metrik, především tzv. úrokového krytí (EBITDA interest coverage), které určuje, kolikrát kryje roční zisk před odpisy EBITDA úrokové náklady. Tento parametr se snížil z 2,1 v první půli loňského roku na 1,8 na konci 2023, což bylo pod základním scénářem 2,0 agentury S&P. CPI PG v prohlášení uvedla, že snížení ratingu považuje za překvapivé a že neměla žádné indikace, že k němu dojde. Nicméně, okamžitý dopad snížení ratingu považuje CPI PG za nevýznamný. Důvodem je jednak to, že společnost před několika týdny upsala dluhopisy za 500 mil. EUR, díky nimž splatila poslední část překlenovacího úvěru na akvizici firem Immofinanz a S-Immo, a dále skutečnost, že žádné dluhopisy CPI PG v sobě nemají ustanovení o tom, že by snížení ratingu do neinvestičního pásma mělo vyvolat splacení jistiny. Společnost uvedla, že se bude snažit získat investiční rating zpět co nejrychleji.

 

Nejvíce rostoucí akcií uplynulého týdne na pražské burze byla Kofola (297 Kč, +4,2 % t/t). Představenstvo firmy navrhlo hrubou dividendu za loňský rok 13,5 Kč/akcie (4,7% hrubý div. výnos). Tato výše je stejná jako v předchozím roce a je v souladu s dřívější indikací managementu. Investoři rovněž již spekulují na solidní čísla za 1Q24, které firma představí v pondělí po zavření trhu. Naopak nejvíce klesajícím titulem týdne bylo TMR (-4,8 % t/t na 500 Kč). Firma se obešla bez kurzotvorných informací. Výkyv v ceně přisuzujeme technickému obchodování.

 

Výhled na příští týden

V prvním červnovém týdnu se investoři zaměří na čtvrteční (6. 6.) zasedání ECB a na makroekonomická data především v zámoří. Zasedání ECB by mělo přinést očekávané zahájení cyklu snižování sazeb v Eurozóně, a to konkrétně snížení o 25 b.b. Sledovat se bude následný komentář, který by měl naznačit, zda půjde o jednorázový krok, nebo se centrální bankéři přikloní k delšímu cyklu. Prozatím trh počítá se třemi sníženími do konce roku po 25 b.b. každé. Všeobecně by měl trh přijmout snížení sazeb příznivě, ale jakýkoliv váhavější tón ohledně dalších kroků bude případný optimismus limitovat. Vedle ECB se trh zaměří na zámořská makrodata, kde především páteční měsíční data z trhu práce budou přitahovat pozornost s implikací na budoucnost měnové politiky Fedu. Celkově jsme na příští týden neutrální.

 

V pondělí po zavření trhu zveřejní výsledky za 1Q24 Kofola. Očekáváme rychlý růst tržeb o 19,2 % r/r na 2,04 mld. Kč, který je tažen jak organickým růstem tržeb o 14 %, tak efektem provedených akvizic firem Pivovary CZ Group a Mixa Vending. U upraveného zisku před odpisy EBITDA čekáme díky provozní páce o něco rychlejší růst o 20,8 % r/r na 263,6 mil. Kč. Očekáváme potvrzení výhledu, který včetně provedených akvizic počítá s upr. ziskem EBITDA 1,55 – 1,80 mld. Kč.

 

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní ISM průmyslu za květen (oček. 49,7 po 49,2 bodech m/m), úterní podnikové objednávky za duben (oček. 0,6 po 0,8 % m/m), středeční ISM služeb za květen (oček. 51,0 po 49,4 bodech m/m) a páteční měsíční data z trhu práce za květen (oček. +180 po 175 tis. nových prac. místech m/m). V Německu se zaměříme na čtvrteční podnikové objednávky za duben (oček. +0,6 po -0,4 % m/m) a páteční průmyslovou produkci za duben (oček. +0,2 po -0,4 % m/m).

 

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.