Colt CZ: Výsledky za 1Q23 zaostaly za očekáváním

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Colt CZ Group (dříve CZG) dnes ráno zveřejnil svá čísla za 1Q23, která zaostala za naší projekcí. Tržby dosáhly 3013 mil. Kč (-15,2 % r/r) vs. oček. 3394 mil. Kč. Hlubší než očekávaný pokles jde na vrub situaci v USA, kde se příjmy propadly o 24,7 % r/r, což bylo více, než jsme očekávali. Jen připomínáme, že tržby z USA tvoří 54,2 % z celkových tržeb. Naopak příznivý výsledek zaznamenal domácí trh, který si polepšil meziročně o 108 %. Meziročně došlo k 25,3% meziročnímu poklesu počtu prodaných kusů. Nižší než očekávané tržby se propsaly i do upraveného provozního zisku EBITDA, který poklesl o 28,4 % r/r na 683,4 vs. oček. 753,9 mil. Kč. Naopak vyšší než očekávaný finanční výsledek na úrovni 613 mil. Kč vs. oček. 215 mil. Kč po loňských -22 mil. Kč (mimo jiné zajišťovací deriváty) způsobil 9,2% r/r růst čistého zisku na 689,9 mil. Kč vs. oček. 638,7 Kč. Vyšší než očekávaná úroveň čistého zisku mírně neutralizuje slabší provozní výsledek.

Management uvedl, že s vývojem především v USA počítal a upravil přístup k nákladům. Současně potvrdil úspěšnost v uzavírání nových kontraktů pro ozbrojené složky na klíčových trzích. Není ani překvapením, že došlo k potvrzení výhledu, který ve třech aktuálních scénářích má velmi široké rozpětí. Konkrétně roční výnosy 15,1-16,9 mld. Kč a upr. EBITDA 3,1-3,8 mld. Kč. Celkově vnímáme zveřejněné informace jako nepříznivé především vzhledem k horšímu než očekávanému provozu a očekávali bychom dnešní opatrnou reakci trhu. 

 

mil. Kč1Q23r/r1Q22Oček. J&T
Tržby3012,6-15,2 %3553,63393,6
Upr. EBITDA683,4-28,4 %954,7753,9
EBITDA marže22,7 %-4,2 pr.b.26,9 %22,2 %
Provozní výsledek411,5-45,1 %749,3506,4
Upr. čistý zisk689,99,2 %631,9638,7

Zdroj: Colt CZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.