Erste Group: Čísla nad odhady a zlepšení celoročního výhledu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste oznámila za 1Q 2023 čistý zisk ve výši 594 mil. EUR (oček. 536 mil. EUR). Pozitivní překvapení vůči odhadům plyne z mírně vyšších výnosů a lepšího výsledku na úrovni rizikových nákladů.

Úrokové výnosy meziročně vzrostly o 27 % zásluhou růstu sazeb spolu s pokračujícím růstem úvěrového portfolia (čisté úvěry +9 % r/r). Čistá úroková marže výrazně vzrostla na 2,5 % (2,25 % ve 4Q 2022 a 2,14 % v 1Q22). Nejvýraznější růst úrokové marže a úrokových výnosů pak banka zaznamenala v Rakousku, kde se projevil růst sazeb ze strany ECB, a Maďarsku, kde centrální banka drží vysoké sazby ve snaze bojovat s extrémní inflací.

Růst provozních nákladů (+1 % r/r) zůstává relativně nízký navzdory vysoké inflaci. Po očištění o jednorázovou položku v 1Q minulého roku související s odchodem Sberbank z regionu (68,7 mil. EUR) by byl nárůst nákladů přibližně 7 %. Podíl nesplácených úvěrů byl ke konci kvartálu na úrovni 2,1 % (2,0 % na konci minulého roku), rozpouštění dříve vytvořených opravných položek pak bylo vyšší než tvorba nových.

Management dále upravil výhled pro tento rok, kde očekává přibližně 15% růst úrokových výnosů (doposud 10 %), 9% růst provozních nákladů (doposud 7-8 %), rizikové náklady maximálně 25 b.b. (doposud max. 35 b.b.) a návratnost vlastního kapitálu (ROTE) na horním okraji dříve zveřejněného rozpětí (13-15 %).

Celkově vnímáme výsledky pozitivně. Samotná čísla jsou nad našimi odhady, úrokové výnosy pokračují v rychle rostoucím trendu a podíl nesplácených úvěrů i přes makroekonomická rizika prozatím nevykazuje výraznější známky zhoršení. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes v 9:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)1Q 20231Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 7691 39227 %1 7351 722
  Poplatky a provize6436154 %628626
  Ostatní výnosy8729202 %9091
Provozní výnosy2 4992 03623 %2 4532 430
Provozní náklady-1 242-1 2351 %-1 244-1 250
Provozní zisk1 25780157 %1 2091 183
  Opravné položky21-59--13-59
  Ostatní náklady a výnosy-274-133107 %-250-249
Zisk před zdaněním1 00361064 %946886
Čistý zisk59444932 %571536

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.