Colt CZ: Valná hromada bude hlasovat o emisi akcií k převzetí Sellier & Bellot

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Colt CZ včera oznámil, že ve dnech 6. 2. až 26. 2. 2024 uspořádá distanční (per rollam) valnou hromadu, na níž se bude hlasovat o emisi nových akcií k převzetí výrobce munice Sellier & Bellot. Dalším bodem valné hromady bude také změna stanov společnosti. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě bude 30. leden, tj. akcie se budou naposledy obchodovat s právem na účast 26. ledna. Společnost oznámí výsledek valné hromady nejpozději 4. 3. 2024. Colt zaplatí za Sellier & Bellot v hotovosti 350 mil. USD a zatím nespecifikovaným počtem nových akcií, přičemž transakce by měla být dokončena v 1. polovině letošního roku. Vzhledem k přítomnosti majoritního akcionáře očekáváme, že všechny body valné hromady budou přijaty.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.