Makro: Průmysl v srpnu dál ve stínu celozávodních dovolených

1-minutové čtení
J&T specialistaStatistiky průmyslové výroby za srpen částečně ovlivnily celozávodní dovolené u části podniků. Meziročně průmyslová výroba vzrostla o 1,9 % r/r (v červenci 10,3 % r/r). Sezóně očištěná průmyslová výroba vrostla o 0,7 % m/m a jen drobně korigovala červencový pokles (-2,0 % m/m). Meziročně byla vyšší o 1,9 % (6,7 % v červenci). Pokud odhlédneme od jednorázových vlivů, tak se celkový obrázek domácího průmyslu příliš nemění. Český průmysl pokračuje v růstu, i když průmysl v západní Evropě vykazuje jisté ochlazení aktivity. Dobrý výhled průmyslu podporuje růst nových zakázek (2,4 % r/r). Předstihové ukazatele jako indexy nákupních manažerů průmyslu se i přes pokles nadále odpovídají růstu kolem 4 %. V letošním roce nadále očekáváme růst průmyslu kolem 3 % (vloni 6,4 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.