J&T Arch Investments: Akvizice 8,1% podílu v Emma Alpha Holdingu Jiřího Šmejce

1-minutové čtení
J&T specialista


Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments včera oznámil, že se stal nepřímým minoritním podílníkem EMMA ALPHA HOLDING

Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments včera oznámil, že se stal nepřímým minoritním podílníkem EMMA ALPHA HOLDING, hlavní investiční platformy skupiny EMMA CAPITAL Jiřího Šmejce. Arch investoval 100 mil. EUR (zhruba 2,5 mld. Kč) za 8,1% podíl. Jde o navázání na dlouhodobou vzájemnou obchodní spolupráci mezi oběma skupinami. Člen investičního výboru J&T Arch Adam Tomis uvedl, že portfolio Emma Alpha vhodně obohacuje aktivity Arche o podíly v privátně vlastněných společnostech zejména ve východní a jihovýchodní Evropě. Jen připomínáme, že Jiří Šmejc mimo jiné aktuálně zastává pozici generálního ředitele skupiny PPF. Rozšíření výše zmíněné vzájemné spolupráce vnímáme pozitivně, avšak bez bližších, například finančních podmínek nelze transakci konkrétněji hodnotit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.