Kofola: Valná hromada schválila dividendu 13,5 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Valná hromada společnosti Kofola konaná per rollam schválila dividendu ze zisku r. 2022 ve výši 13,5 Kč na akcii. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je 29. 9., proto se akcie budou naposledy obchodovat s nárokem na dividendu 26. 9. Dividenda bude splatná od 1. 11. Výplata 13,5 Kč/akcie znamená při současné ceně akcie hrubý dividendový výnos 4,9 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.