J&T s klienty investuje do logistiky

2-minutové čtení

J&T INVESTMENTS SICAV, fond kvalifikovaných investorů založený finanční skupinou J&T, investoval do logistických areálů na Pardubicku.


Areály, které byly postaveny v letech 2009 -2012, nabízejí 35 tisíc čtverečních metrů skladových ploch a jsou dlouhodobě pronajaté kvalitním nájemcům. „Logistiky v blízkosti krajských měst považujeme za investici s atraktivním poměrem výnos/riziko,” říká Adam Tomis, investiční ředitel J&T FINANCE GROUP a člen investičního výboru J&T INVESTMENTS.

Logistické parky fond získal prostřednictvím fondu J&T PROPERTY INCOME SICAV.

„Výnosové nemovitosti jsou jedním ze základních kamenů naší dlouhodobé strategie,” uvádí Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T INVESTMENTS a dodává: „S poradci fondu J&T PROPERTY INCOME SICAV  jednáme o několika dalších investičních příležitostech.”

J&T INVESTMENTS SICAV, a.s., podfond J&T INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS SICAV je novu vlajkovou lodí J&T v oblasti private equity. V lednu 2020 jej pro klienty založila finanční skupina J&T FINANCE GROUP SE. Obhospodařovatelem fondu byla stanovena J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Fond je určen investorům, kteří mají zájem využívat expertízy a navázat na úspěchy finanční skupiny J&T. Pro fond jsou vyhledávány investiční příležitosti zejména v oblasti neveřejně obchodovaných aktiv. Hlavním zaměřením dlouhodobého diversifikovaného portfolia jsou oblasti nemovitostí, energetiky, médií, cestovního ruchu a volného času, e-commerce a sektory nové ekonomiky. Statut fondu je umístěn na stránkách: https://www.jtis.cz/fondy/fondy-kvalifikovanych-investoru

J&T PROPERTY INCOME SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů J&T PROPERTY INCOME SICAV byl založen v červnu 2020 jako investiční fond specializovaný na výnosové nemovitosti. Obhospodařovatelem fondu je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Poradcem fondu je společnost ADVICE s.r.o. založená dlouholetými profesionálními investory do nemovitostí Vladimírem Salkovičem a Karolem Jamriškou. Statut fondu je umístěn na stránkách: https://www.jtis.cz/informace-pro-investory-soubory-ke-stazeni/archivni-dokumenty/archiv-statutu-fondu/jt-property-incom