Hardwario zajistí pro ZAT monitoring ochrany potrubí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Hardwario včera oznámilo, že s českou společností ZAT uzavřelo smlouvu o systému IoT (Internet of Things) monitoringu tzv. katodové ochrany potrubí. Katodová ochrana proti korozi se využívá u kovových konstrukcí, ať už pro prevenci koroze nebo její zastavení. Systém, který Hardwario pro ZAT vyvine, bude součástí základní aplikace Hardwaria Chester. Cílem je vytvořit novou službu pro zákazníky ZAT, pomocí níž budou moci online monitorovat, jak funguje katodová ochrana. Služba bude nabízena celosvětově. Společnosti nyní neuvedly, s jakou cenou smlouva počítá.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.