ČNB ponechala sazby ještě beze změny, ale první snížení se blíží

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


ČNB ponechala sazby ještě beze změny, ale první snížení se blíží
#Trendy#Ekonomika

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala úrokové sazby znova beze změny (7,00 % 2T repo). Podle průzkumu agentury Bloomberg, mírná většina trhu již očekávala první snížení sazeb o 25 bazických bodů, my jsme předpokládali stagnaci. Hlasování bankovní rady bylo 5:2, kdy poprvé od května 2020 se objevily první 2 hlasy pro snížení sazeb, tentokrát o 25 bazických bodů. I tato změna ukazuje, že se pomalu přiblížil obrat v měnové politice ČNB a na dalších zasedání (prosinec 2023, únor 2024) se otázka snižování sazeb bude opět řešit.Nová prognóza – mírné zvýšení inflačního výhledu a doporučení snižovat sazby

ČNB představila novou makroekonomickou prognózu, bankovní rada ale zatím její doporučení úplně nevyslechla. Prognóza předpokládá letošní pokles HDP a utlumený ekonomický vývoj i na začátku příštího roku. Inflace by na začátku roku 2024 i tak měla být mírně vyšší, ale již blízko inflačního cíle. Kvůli očekávánému vývoji inflace pak prognóza doporučuje letos snížit sazby asi o 50 bodů a v příštím roce postupně o dalších 300 bodů, aby se na konci roku 2024 sazby dostaly pod 4 procenta.


ČNB ponechala sazby ještě beze změny, ale první snížení se blíží


Bankovní rada nechce nic uspěchat 

Listopadové zasedání potvrdilo předchozí komunikaci, že bankovní rada nechce v otázce snižování sazeb nic uspěchat. Centrální bankéři citlivě vnímají pro-inflační rizika, jako je ztráta „ukotvenosti“ inflačního očekávání, která se může odrazit jak ve vyjednávání o mzdách, tak v nastavování ceníků na začátku příštího roku. Navíc v ČNB vnímají riziko dopadů uvolněné rozpočtové politiky. Kromě toho guvernér Michl na tiskové konferenci uvedl, že podle výpočtů ČNB se neukazuje, že by rozhodnutí přechodně odložit snižování sazeb mělo výrazně negativní dopady na ekonomiku v roce 2024. Guvernér dále poznamenal, že část uvolnění měnových podmínek dodalo oslabení koruny v posledních týdnech, což zmírnilo tlak na bankovní radu reagovat změnou sazeb.


Snižování sazeb se jasně blíží

Vše nasvědčuje tomu, že se blíží okamžik obratu v měnové politice ČNB a centrální banka brzy začne snižovat sazby. Guvernér Michl uvedl, že bankovní rada minimálně na začátku preferuje, aby snižování sazeb bylo pozvolené, což zapadá do celkově opatrnostního přístupu. Na dalším zasedání (21. prosince) bude mít bankovní rada k dispozici výsledky inflace za říjen a listopad a bude nižší nejistota o vývoji cen energií na začátku následujícího roku. Také se víc ukáže, nakolik je vážné proti-inflační riziko v podobně ochlazení evropské ekonomiky.

Očekáváme, že na dalších zasedáních (prosinec 2023, únor 2024) ČNB může začít pomalu snižovat úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Pokud by se v průběhu příštího roku potvrdilo zpomalení inflace na nízké úrovně, tak se tempo snižování sazeb může i zrychlit. Celkově čekáme, že ČNB bude ve snižování sazeb velmi opatrná.

Finanční trhy na stagnaci sazeb a krátkodobě spíše jestřábí výhled reagovaly jasně. Koruna k euru postupně posílila o 20 haléřů na 2měsíční maximum 24,45 CZK/EUR. Zvýšily se také sazby na peněžním trhu – sazba 2letého úrokového swapu vzrostla o 20 bodů na 5,1 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.