J&T FINANCE GROUP SE vykázala za rok 2022 nejvyšší provozní zisk ve své historii

2-minutové čtení

Rok 2022 uzavřela finanční skupina JTFG s provozním ziskem ve výši 258,7 milionů EUR. K historicky nejvyššímu provoznímu zisku přispěly nejen rekordní úrokové výnosy reflektující nárůst úvěrového portfolia a vysoké tržní sazby, ale také příspěvek z výnosů z poplatků spojený s nárůstem spravovaného majetku. Zisk po zdanění v roce 2022 pak činil 162,6 milionu EUR.


„Zisk po zdanění ve výši 162,6 milionu EUR sice představuje mírný pokles oproti předchozímu období, avšak bližší pohled na jednotlivé položky výkazu zisků a ztrát dokládá, že v zásadních kategoriích byl uplynulý rok opět výjimečný. Jediný negativní dopad do zisku skupina zaznamenala převážně z titulu tvorby opravných položek spojených se znehodnocením ruských a ukrajinských aktiv,“ konstatuje Igor Kováč, finanční ředitel skupiny J&T FINANCE GROUP SE.

Výjimečnost výsledků podtrhuje také růst celkových aktiv, která poprvé překročila 14 miliard EUR. Nárůst majetku doprovodilo adekvátní zvýšení přijatých depozit při stabilním poměru poskytnutých úvěrů klientům ku přijatým vkladům od klientů.

Skupina rovněž posílala svou pozici na kapitálových trzích – v listopadu dokončila akvizici kontrolního podílu v investiční společnosti AMISTA patřící k největším českým správcům fondů kvalifikovaných investorů. Významně také narostl objem aktiv v majetku fondu J&T ARCH INVESTMENTS, který překročil hranici jedné miliardy eur a jehož akcie se řadí mezi ty nejlikvidnější na pražské burze.

Bilanční suma vzrostla v roce 2022 o 6,9 % na 14,6 miliardy EUR. Tento růst je představován zejména růstem úvěrového portfolia (+198 milionu EUR) a nárůstem vkladů od klientů o 6,7 % (+643 milionů EUR), který takový nárůst podpořil. Skupina je nadále dostatečně kapitálově vybavena. Ke konci roku 2022 operovala s celkovým poměrem regulatorního kapitálu ve výši 16,66 %.