Svižný rast Monety brzdil prepad indexu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Na akciách spoločnosti ČEZ sa včera vyberali zisky. Spoločnosť zaznamenala prvý pokles v mesiaci február, a to na zvýšenom objeme 732 mil. Kč. Záver bol 1036 Kč či -1,05 %. Celkovo index PX prerušil rastovú sériu a včera uzavrel na hranici 1 407 bodov (-0,23 %). K energetickej spoločnosti sa pridali aj finančné tituly, Erste Group -0,61 %, poisťovňa VIG -1,16 % a Komerční banka klesla o 0,87%. Na opačnej strane stáli akcie Moneta Money Bank,ktoré pozitívne reagovali na rozhovor Pavla Tykačaa pripísali si 2,87 % na 87 Kč.Ich rast brzdil prepad indexu PX.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.