Tržní sazby klesají, analytici jsou pozitivní

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.


#Ekonomika

Poslední týden roku bude charakterizován výrazným omezením obchodování na většině trhů z důvodů vánočních svátků. To bude doprovázeno nižšími objemy a zřejmě ještě dolaďováním některých portfolií. Na programu nejsou žádné významné události.„Celkově jsme na poslední týden relativně pozitivně naladěni vzhledem k pokračujícímu poklesu tržních sazeb,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu. 

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na čtvrteční týdenní data z trhu práce a na data z trhu nemovitostí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.