Potenciál dluhopisů letos převyšuje inflaci

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


Potenciál dluhopisů letos převyšuje inflaci
#Trendy#Dluhopisy

Investoři do dluhopisů si museli závěr loňského roku užívat. Sílící přesvědčení, že úrokové sazby definitivně dosáhly vrcholu, vedlo od listopadu k růstu cen dluhopisů. Optimismus, s mírným zaváháním, pokračoval i v lednu. Fondy konzervativnějších státních dluhopisů vyrostly od listopadu o zhruba 5 %. Fondy investující do podnikových dluhopisů posílily za poslední 3 měsíce o 6 až 8 %. Nabízí se tedy otázka, jestli dluhopisy i nadále nabízejí zajímavý investiční potenciál.Na straně nabízeného výnosu je možné se orientovat podle průměrného výnosu do splatnosti dluhopisů. Tento údaj vyjadřuje, jaký průměrný výnos dluhopis investorovi doručí, když jej nakoupí za aktuální tržní cenu. Na úrovni portfolia fondu standardně pracujeme s průměrným výnosem do splatnosti všech dluhopisů nakoupených ve fondu. Od této hodnoty, upravené o výnosy/náklady zajištění měnového rizika a provozních nákladů fondu, lze odvodit čistý výnos, který dluhopisový fond může nabídnout. Samozřejmě investiční fond nemůže garantovat jeho dosažení, ale představuje realistický odhad výnosového potenciálu na investičním horizontu fondu. Na konci ledna ukazuje střednědobý potenciál fondů podnikových dluhopisů hodnoty mezi 6,5 až 7,5 %.


Oproti tomu lze postavit očekávaný vývoj inflace a vývoj úrokových sazeb České národní banky. Dle odhadu J&T Banky (viz graf níže) budou inflace i tržní úroky postupně klesat a měly by, v obojím případě, klesnout pod hranici 4 % na konci letošního roku. Ve srovnání s tím jsou výnosy nabízené na dluhopisovém trhu stále velmi atraktivní.  


Potenciál dluhopisů letos převyšuje inflaci

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.