Makro: V 3Q pokračoval relativně pomalejší růst mezd

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ve 3Q průměrná mzda (hrubá, nominální) meziročně vzrostla o 7,1 % r/r (8,0 % v 2Q). Nominální růst mezd opět odmazala vysoká inflace (8,0 % r/r za 3Q) a následně reálné mzdy (očištěné o inflaci) meziročně klesly o 0,8 % r/r (-2,8 % v 2Q). Celkově byl vývoj mezd blízko očekávání. Velká část mezd roste tempem 6-8 % r/r. Na jedné straně byl rychlejší růst mezd u výroby elektřiny (14 % r/r), naopak utlumený zůstal ve školství (3 % r/r). V letošním roce začala zpomalovat inflace a při pokračování nadprůměrného růstu mezd se může reálná mzda (očištěna o inflaci) po 8 kvartálech nepřetržitého poklesu vrátit k růstu. Celkově je nominální růst mezd nižší a nemusí představovat takové riziko pro vývoj inflace v příštím roce, jak se původně čekalo.

Pro letošní rok očekáváme nominální růst mezd 7,5 % (5,3 % v roce 2022), což bude nejvyšší růst mezd od roku 2019. Reálné mzdy by měly ale opět klesnout asi o 3 procenta. Vývoj mezd v ČNB spíše posílí úvahy o postupném snižování úrokových sazeb již na konci letošního roku (zasedání ČNB 21. prosince).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.