Martin Kešner: Startupy se musí popasovat s novou realitou

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceMartin Kešner: Startupy se musí popasovat s novou realitou
#J&T Ventures#Trendy#Byznys

Rok 2023 byl rokem výzev a příležitostí pro české startupy, ale i pro celou společnost. Jak se s nimi popasovaly nejen u nás ale v celém regionu? A co se dá na venture kapitálovém trhu očekávat v letošním roce? Nejen na tyto otázky odpovídá Martin Kešner, spoluzakladatel fondu J&T Ventures.V roce 2023 se musely české startupy popasovat s menším přístupem k penězům. Jak se s tím popasovaly? 

Z diskusí se zakladateli vyplývá, že většina firem, které nenaraisovali další investiční kolo, tak si snížily své náklady, případně si vzaly bridge investici od stávajících investorů. Trend s důrazem na zvýšení nákladové efektivnosti je zřejmý a dává výhodu CEE startupům, který jsou kapitálově efektivnější v porovnání se svými západními konkurenty. Peněz je na trhu relativně dostatek, ovšem investoři jsou mnohem více obezřetní a nevadí jim prodloužit investiční horizont jejich fondu a zajistit tak dostatek času na zhodnocení firem. Co se změnilo oproti dvěma předcházejícím rekordním rokům, tak je aktivita investorů, a to zejména v pozdějších investičních kolech, které byly zasaženy nejvíce ochlazením IPO trhu. Část z nich je opatrnější a dělá hlubší analýzy investičních příležitostí, část fondů si dala pauzu, než se ustálí nová rovnováha ve valuacích technologických firem, kterou akceptují jak investoři, tak zakladatelé. Startupy se především musí popasovat s novou realitou, že investiční kola trvají déle, v rámci analýz se jde do větší hloubky a došlo ke snížení valuací firem.


Martin Kešner Startupy se musí popasovat s novou realitou

Graf č.1: Venture Capital investice v Evropě v roce 2023. Vysvětlivka dat: Největší objem investic byl ve (i) Velké Británii: EUR 17,2bn; (ii) Francii: EUR 8,5bn; a (iii) Německu – EUR 6,7 bn.


Valuace v roce 2023 klesaly, byl to pro startupové investory nejlepší rok pro investice? Jak jste k investicím přistupovali vy? 

Dle odhadů by celkové loňské VC investice v Evropě v meziročním srovnání měly spadnout zhruba o polovinu na cca 41 miliard EUR. Startupy raisovali v roce 2023 méně prostředků i v menším počtu transakcí, a to ve všech fázích. Objem investovaných prostředků klesl na všech trzích kromě Islandu a Rumunska. V grafu níže zobrazuje meziroční srovnání v rámci Evropy. Trh hledá novou valuační rovnováhu, obecně zakladatelé se adaptují déle než VC fondy a Angel investoři. Pokud se podíváme na vývoj mediánu valuací evropských technologických firem dle jednotlivých investičních fází, tak v rámci seedových kol je ten pokles minimální v jednotkách procent, u Series A je to pokles zhruba patnáct procent a u kol Series B je ten pokles o více jak polovinu. V porovnání s loňským rokem jsme v J&T Ventures v roce 2023 udělali 10 investic, z toho 2 nové. Meziročně je to méně investic, nicméně aktuálně máme před podpisem dvě velmi zajímavé transakce. Na trhu vidíme nyní větší aktivitu.


Martin Kešner Startupy se musí popasovat s novou realitou

Graf č.2: Globální investiční trendy ve VC odvětví – Došlo k výraznému poklesu oproti rekordnímu roku 2021. V porovnání roku 2023 s rokem 2019 se jedná o návrat k normálu. (Zdroj CB Insights Venture Report 2023 1/2024)


Myslíte si, že se situace v roce 2024 zlepší z hlediska dostupnosti peněz na trhu? Tedy že bude více investic?

Rozhodně, data v Evropě i v US ukazují oživení nejen v počtu uzavřených investic, ale i v rostoucím objemu investovaného kapitálu. Mezikvartálně se zvyšují valuace firem ve vybraných odvětvích. Na trh přijde řada zajímavých technologických firem, kteří si půjdou pro růstový kapitál. Častěji uvidíme případy, kdy firmy přeskočí jednotlivá investiční kola. Očekávám celkové oživení na VC trhu v roce 2024, jak v počtu i vyšším objemu nových investic, tak v rámci M&A trhu.


Martin Kešner

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde poté také přednášel. V roce 2007 založil projekt Nápad roku, který oceňuje inovativní firmy či iniciativy a existuje dodnes. Před devíti lety se vrhl na investování do startupů v J&T Ventures. 

Martin Kešner: Startupy se musí popasovat s novou realitou

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.