Nečekaně vyšší růst cen výrobců v lednu táhly energie

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Na začátku roku došlo k úpravě řady ceníků, které nakonec vedly k vyššímu růstu cen výrobců. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v lednu meziměsíčně vyskočil o 5,8 % m/m, přitom tři pětiny růstu tvořily dražší energie (plyn, elektřiny). Tempo meziročního růstu sice zpomalilo na roční minimum 19,0 % r/r (20,1 % v prosinci), ale byl to výrazně vyšší výsledek než očekávání (oček. 14,6 %). Předchozí nákladový šok odeznívá, ale jde o velmi pozvolný proces a inflační tlaky zůstávají zvýšené. Výrazným faktorem zůstávají ceny energií, i když se jejich dopad snižuje i kvůli srovnávací základně. Navíc poslední vývoj na komoditních trzích naznačuje, že by v druhé polovině roku mohlo dojít i k poklesu konečných cen. V lednu došlo k dalšímu zpomalení jádrové inflace (index bez cen energií) na roční minimum 13,3 % r/r (13,5 % r/r v prosinci), ale odeznívání inflačních tlaků je pozvolné, což naznačuje, že může jít o dlouhodobou záležitost. V lednu potřetí v řadě silně vzrostly ceny zemědělských výrobců (+1,7 % m/m), ale díky vysoké srovnávací základně tempo meziročního růstu (25,5 % r/r vs. 27,0 % v prosinci) kleslo. V meziročním srovnání byly vyšší ceny stavebních materiálů (14 % r/r) a stavebních prací (11 % r/r), ale i zde dochází jen k pozvolnému zvolnění dynamiky. Výsledky potvrzují naše očekávání, že ČNB na zasedání v březnu ponechá úrokové sazby (2T repo 7,00 %) beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.