O2 CR: Dnes (24. 2.) se akcie naposledy obchodují na BCPP

1-minutové čtení
J&T specialistaDnes se na BCPP naposledy obchodují akcie O2 CR. Stažení titulu z veřejného obchodování následuje po vytěsnění minorit společnosti ze strany PPF za 270 Kč/akcii.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.