Makro: Vyšší přebytek obchodní bilance

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v dubnu skončila v přebytku 15,8 mld. korun (12 mld. v dubnu), což překonalo očekávání (13 mld.). Letos poprvé byl růst vývozů (6 % r/r) vyšší než růst dovozů (5 %). Meziročně přebytek zvýšil nižší schodek v obchodu s ropou (o 3 mld.) kvůli nižším dovozům. Naopak po sérii propadů se zvedl vývoz aut (4 % r/r), který následně také pomohl zvýšit přebytek celkové bilance (o 2,5 mld.). Za období leden-duben kumulativní přebytek obchodní bilance dosáhl 74 mld. Kč (79 mld. vloni). Za celý rok očekáváme přebytek obchodní bilance 115 mld. korun, tj. 2,2 % HPD (149 mld. v roce 2017). 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.