PMČR zítra (25. 9.) zveřejní čísla za 1H18

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Philip Morris ČR zítra (25. 9.) zveřejní svá čísla za 1H18. Naše odhady jsou postaveny na nekonsolidovaných číslech. Očekáváme 0,5% r/r růst tržeb na 5,6 mld. Kč, který by měl být podpořen 2,2% růstem v ČR (cenový efekt). Naopak Slovensko a výrobní služby by měly dle našeho očekávání zaznamenat lehký pokles. Data odvozujeme ze statistiky zahraničního obchodu. Vyšší podíl ČR na celkových tržbách, posilující koruna a další úsporná opatření by měly vést k vylepšení provozní EBITDA marže o 0,7 p.b. na 43,1 %. Absolutní EBITDA by měla dosáhnout na 2,4 mld. Kč (+2,1 % r/r). Čistý zisk by měl vykázat růst o 0,5 % na 1,7 mld. Kč. Nižší růst než na provozu je zapříčiněn loňskou neobvykle nízkou efektivní daňovou sazbou (17,5 % vs. běžných 19 %).

Celkově se domníváme, že se investoři zaměří na informace kolem nových produktů (IQOS resp. HEETS). Očekáváme, že tržní podíl těchto produktů v ČR dosahuje kolem 3 % a že kanibalizace vlastních produktů je kolem 50 % (vzhledem k celkovému tržnímu podílu). Máme poněkud konzervativní očekávání především na výrobní služby (meziroční pokles), což by mohlo při naplnění naší projekce některé investory znervóznět. 

 

IFRS nekons. (mil. Kč)oček. 1H181H17r/r
Tržby5 6025 5730,5 %
EBITDA2 4152 3662,1 %
EBITDA marže43,1 %42,5 %0,7 p.b.
Čistý zisk1 7141 7050,5 %
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 2481 2420,5 %

Zdroj: PMČR a J&T Banka 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.