Colt CZ: Výsledky za r. 2022 nad odhady, ale smíšený výhled na letošní rok

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  




Společnost Colt CZ Group (dříve CZG) dnes zveřejnila vybrané předběžné hosp. výsledky za loňský rok. Tržby rostly meziročně o 36,5 % na 14,59 mld. Kč, nad očekáváním trhu 14,2 mld. a u horního okraje výhledu managementu (14,0 – 14,6 mld.). Zdrojem růstu byl nárůst počtu prodaných zbraní o 10,5 % r/r, lepší produktový mix ve prospěch dlouhých palných zbraní a také efekt konsolidace amerického Coltu v květnu 2021. Nejvíce zbraní se prodalo v USA (podíl 47,9 %), ale podíl tohoto trhu klesá kvůli rychlejšímu růstu v jiných regionech (ČR, Asie, Kanada). Upravený zisk před odpisy EBITDA rostl ještě rychleji o 55,2 % na 3,365 mld. Kč, nad výhledem managementu 3,0 – 3,3 mld. Kč a nad odhadem trhu 3,14 mld. Marže zisku EBITDA meziročně přidala 2,9 proc. bodu, hlavně díky první polovině roku, kdy se ještě méně projevovala nákladová inflace. Očištěný čistý zisk společnosti přidal 96 % r/r na 2,28 mld. Kč, nad očekáváním trhu 1,8 mld. i nad naším očekáváním 2,06 mld. Kromě růstu zisku EBITDA k rychlému růstu čistého zisku přispěly i zisky ze zajišťovacích derivátových operací na finanční úrovni. Představenstvo firmy navrhne vyplatit ze zisku r. 2022 dividendu 30 Kč na akcii (loni 25 Kč), blízko našeho odhadu 31,5 Kč. Tato dividenda nyní představuje hrubý div. výnos 5,1 %.

Společnost představila výhled na r. 2023 ve třech scénářích – pesimistický, neutrální a „Group Ambice“. Střední neutrální scénář počítá letos s tržbami 16,1 – 16,5 mld. Kč (+10,4 – 13,1 % r/r) a upr. ziskem EBITDA 3,4 – 3,6 mld. Kč (+1 – 7 % r/r). To je z hlediska tržeb mírně nad naším odhadem 16,16 mld., ale na zisku EBITDA pod naším odhadem 3,7 mld. Nicméně, tento neutrální scénář je nad současným tržním odhadem dle agentury Bloomberg, jenž počítá s tržbami 15,8 mld. a ziskem EBITDA 2,96 mld. v letošním roce. Dále, pesimistický scénář managementu odhaduje zisk EBITDA na 3,1 – 3,3 mld. (-7,9 až -1,9 % r/r) a ambiciózní scénář na 3,6 – 3,8 mld. (+7 – 12,9 %). Důvodem pro představení scénářů je skutečnost, že firma čelí významné nejistotě ve vývoji amerického komerčního trhu, který prochází zpomalením, a dále nákladové inflaci a dílčím výpadkům ve vstupních komoditách. Podle gen. ředitele J. Drahoty bude firma chtít posílit pozici v armádních zakázkách, kde podle něj po začátku války na Ukrajině došlo ke skoku v potenciálu. Společnost podle nás představila silné výsledky za loňský rok a také výhled, který je ve středním scénáři nad odhadem trhu. Nicméně jsme názoru, že připuštění možnosti i nepříznivého scénáře poklesu zisku EBITDA letos může na čas zvýšit nejistotu investorů. Celkově proto hodnotíme report neutrálně. Colt CZ pořádá konf. hovor dnes v 10:00.

 

mil. Kč2022r/r2021oč. 2022 Trhoč. 2022 J&T
Tržby14 589,836,5%10 688,914 201,814 234,6
Upr. EBITDA33 65,355,2%2 168,83 140,73 168,2
EBITDA marže23,1% +2,9 pr. b.20,3%22,1%22,3%
Upr. čistý zisk2 280,596,4%1 161,41 804,32 062,2
Dividenda na akcii (Kč)3020,0%25,0-31,5
Zdroj: Colt CZ, J&T Banka     

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.