PMČR: Alternativní cigarety zřejmě ponesou shodnou daň jako řezaný tabák

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Ministerstvo financí navrhuje, aby se alternativní tzv. zahřívací cigarety (IQOS resp. HEETS v případě PMČR) zdanily stejnou sazbou jako řezaný tabák. Jak již bylo uváděno dříve, tak se plánuje zavést zmíněné zdanění od 1. 1. 2019. Pokud se nižší zdanění zahřívaných cigaret (odpovídající řezanému tabáku) vůči běžným cigaretám projeví i v nižší ceně vůči srovnatelným běžným cigaretám, tak by takové výrobky mohly přilákat více spotřeby. Neočekáváme, že by zmíněný návrh našel větší odpor v legislativním procesu. Informaci považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.