Míru inflace v prosinci srazily potraviny na 6,9 % meziročně

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Míru inflace v prosinci srazily potraviny na 6,9 % meziročně
#Trendy#Ekonomika

Meziroční míra inflace v prosinci nečekaně prudce klesla na 6,9 % (7,3 % r/r v listopadu), což překvapilo vzhledem k očekáváných 7,3 %. Za poklesem míry inflace stál prudký propad cen potravin. V meziročním srovnání jsou výsledky inflace stále ovlivněny vládním balíčkem na energie a jeho započítáním do statistik inflace v říjnu 2022. Bez tohoto vlivu by inflace byla 4,2 % r/r.


Vliv srovnávací základny – jinak inflace u 4 %

Na konci roku 2022 statistiky inflace výrazně snížil vliv úsporného balíčku, kterým vláda pomáhala domácnostem řešit energetickou krizi. Na závěr roku 2022 tento vliv snížil celkovou inflaci o více jak 3 procentní body. Nyní se tento efekt zase do meziroční inflace vrátil a zvýšil meziroční inflaci na konci roku 2023. V prosinci se tento vliv ve statistikách projevil naposledy a v lednu letošního roku úplně vypadne. Pokud by se tento „technický“ faktor vyloučil, tak v prosinci by míra inflace zpomalila na 4,2 % r/r (4,7 % r/r v listopadu). To by byla nejnižší hodnota od srpna 2021 a dokresluje to pokračující dezinflaci (zpomalování inflace).


Propad cen potravin a postupný návrat k normálnímu vývoji cen

V prosinci spotřebitelské ceny v průměru nečekaně klesly o 0,4 % m/m. Jde o nejhlubší pokles indexu CPI za prosinec za posledních 20 let, co jsou dostupná data. Příčinou byl velmi prudký propad cen potravin (-1,4 % m/m) a také alkoholických nápojů (-3,5 % m/m). V obou případech jde o položky s velkými výkyvy a v dalších měsících může dojít ke korekcím, ale vývoj cen zemědělských komodit naznačuje, že trendově by utlumený vývoj cen potravin měl pokračovat i na začátku letošního roku. Dále v prosinci ještě výrazně poklesly ceny pohonných hmot (-4,7 % m/m). Mimo tyto kolísavé položky byl cenový vývoj v prosinci opět relativně klidný, což potvrzuje stabilizaci inflačního vývoje v české ekonomice.


Další skokový propad inflace na začátku letošního roku

Na začátku letošního roku z inflace statisticky vypadne předchozí nákladový šok včetně cen energií a míra inflace výrazně propadne. Nejistotu stále přinášejí ceny energií a změny u regulovaných složek cen energií, ale i tak by celková míra inflace měla z úrovně 7 procent spadnout k úrovni 3 procent. Druhým rizikovým faktorem je změna všech ceníků na začátku roku, ale i toto riziko v posledních měsících spíše pokleslo.


Stále zvýšený růst cen služeb

Zpomalení inflace v posledních měsících lze hlavně přičíst cenám zboží (potraviny, pohonné hmoty, energie). U služeb také dochází k odeznění předchozího inflačního šoku, ale jde o podstatně pozvolnější proces. V prosinci byly ceny služeb meziročně vyšší o 5,9 % r/r a jejich meziměsíční růst po sezónním očištění stále odpovídá ročnímu tempu kolem 5 procent. To je podle našeho názoru jeden ze znaků, že inflační vývoj se sice výrazně uklidnil, ale boj s inflací ještě úplně neskončil a inflační vlna bude v letošním roce dál odeznívat. Pro letošní rok očekáváme průměrnou inflaci 3,1 % (10,7 % v roce 2023), což by byla nejnižší hodnota za posledních 6 let, ale stále to je mírně nad cílem ČNB.


Poslední nižší výsledky inflace a také další data z ekonomiky (průmysl) určitě posílí v ČNB úvahy o rychlejším snižování úrokových sazeb, ale na dalším zasedání ČNB (8. února) nadále očekáváme snížení sazeb o 25 bazických bodů na 6,50 %. Celkově v letošním roce očekáváme, že ČNB bude snižovat sazby spíše opatrně a pozvolna a na konci roku budou kolem 4,75 % (2T repo).


Koruna k euru v reakci na výsledky inflace klesla o 10 haléřů na 24,65 CZK/EUR a odmazala posílení od začátku roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.