Makro: Obchodní bilance na konci roku v deficitu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v prosinci podle očekávání skončila ve schodku 6,7 mld. Kč (-5 mld. v prosinci 2019). Meziročně export klesl o 3 %, což odráželo vývoj v průmyslu. Objem importu klesl o 2 % r/r. Z hlediska jednotlivých položek byl klíčový propad exportu aut (-7 % r/r) a z hlediska obchodních partnerů propadly hlavně vývozy směřující do eurozóny (-6 % r/r).

Za celý rok 2019 obchodní bilance kumulativně skončila v přebytku 149 mld. korun, tj. 2,7 % HDP (98 mld. v roce 2018). Pro celý letošní rok očekáváme snížení přebytku na 130 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.