PFNonwovens reportoval silné výsledky za 3Q18 a potvrdil výhled - rozšířený komentář

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Výrobce netkaných textilií PFNonwovens (PFN) oznámil silné výsledky za 3Q18 a potvrdil celoroční cíle. 

PFN vzrostly tržby o +6,4 % r/r na 1 546 mil. Kč. Pozitivní meziroční efekt byl vzhledem k růstu cen polymerů, naopak negativní bylo posílení koruny proti EUR, protože PFN má většinu výnosů v EUR. Náklady na polymery vzrostly meziročně o +7,3 % 1 120 mil. Kč, kvůli vyšším cenám. Personální náklady jsou 84,2 mil. Kč, což je pokles o 36,2 %. Nicméně pokud bychom upravili personální náklady o přecenění opčního programu (loni -54 mil. Kč, letos +1,2 mil. Kč), byl by růst o +9,6 % r/r. EBITDA vzrostla o +26,3 % r/r na 338 mil. Kč. Pokud bychom upravili zisk EBITDA o přecenění opčního programu, byl by růst EBITDA o 4,7 % r/r. Reportovaný č. zisk vzrostl o masivních 771 % r/r na 158 mil. Kč. Za tímto růstem je lepší provozní úroveň, a zejména FX, kdy loni zaúčtoval PFN -66 mil. Kč a letos +11,6 mil. Kč. Tržby,  EBITDA i č. zisk jsou ve shodě s našimi odhady. 

Vedení potvrdilo celoroční cíle na EBITDA 1,22-1,38 mld. Kč. Reportovaná hodnota za 9M18 je 72,5-82,0 % tohoto intervalu. 

Zadlužení PFN kleslo v 3Q18 na 3,56x z 4,22x na konci roku 2017. 

PFN dnes reportoval další sadu silných výsledků. Navíc tempo plnění celoročního cíle naznačuje spíše horní hranici uvedeného rozpětí. Report za 3Q18 hodnotíme pozitivně.

 

tis. Kč3Q183Q17r/rJ&Trozdíl
Tržby1 545 6631 452 9646,4%1 568 000-1,4%
EBITDA337 904267 55926,3%333 3471,4%
   marže21,9%18,4%3,4pb21,3%0,6pb
EBIT220 624151 72245,4%217 7881,3%
   marže14,3%10,4%3,8pb13,9%0,4pb
Čistý zisk157 52818 082771%162 608-3,1%

Zdroj: PFNonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.