Colt CZ: Akvizice podílu v americkém zbrojaři Vista Outdoor

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle hlášení regulátorovi získala společnost Colt CZ podíl ve veřejně obchodovaném americkém zbrojaři Vista Outdoor. Colt CZ koupil dle hlášení 1,373 mil. akcií firmy, což odpovídá 2,4% podílu na akciovém kapitálu. K nabytí akcií mělo dojít mezi 16. a 23. říjnem 2023, a to za ceny zhruba 24 – 25 USD/akcie. Podotýkáme, že na tyto ceny klesl kurz akcií Vista Outdoor po oznámení české zbrojařské skupiny CSG, že koupí její hlavní divizi výroby munice (Sporting Products) za 1,9 mld. USD. Colt CZ se zatím k nákupům nevyjádřil. Vista Outdoor je výrobcem munice do ručních zbraní a také celé řady doplňků k lovecké a sportovní střelbě. Zprávu zatím hodnotíme jako neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.