Makro: Vývoj v průmyslu zůstává utlumený

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu v březnu zůstal beze změny na 44,3 bodů a nenaplnilo se očekávání mírného zlepšení (oček. 44,9). Index poslední 3 měsíce v řadě zůstává těsně nad úrovní 44 bodů a výraznější oživení aktivity nenaznačuje. Firmy uvedly, že jim klesá produkce i nové zakázky. Na druhou stranu slabší poptávka se projevuje i pozitivně, kdy se dál zmírňují výpadky v dodavatelských řetězcích a poprvé po 3 letech firmy zaznamenaly pokles cen u vstupů. I přes kritické hodnocení současné situace firmy zůstávají relativně optimistické s výhledem pro dalších 12 měsíců. Index PMI posledních 9 měsíců v řadě zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50), a zatím se neukazují výrazné signály pozitivního obratu. Spíše to ukazuje, že i na začátku roku zůstane domácí průmysl utlumený.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.