Moneta: Petrus Advisers se plánuje zúčastnit úpisu nových akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Petrus Advisers, druhý největší akcionář banky, který vystupoval proti spojení Monety s Air Bank, se plánuje zúčastnit úpisu nových akcií. Fond zároveň uvedl, že jednou z možností je i navýšení podílu v bance na 15 %, pokud obdrží svolení od ČNB. Vyjádření vnímáme pozitivně, jelikož snižuje riziko prodejního tlaku, pokud by Petrus chtěl svůj podíl prodat, a zároveň považujeme z pohledu minoritních akcionářů za přínosné, pokud v akcionářské struktuře bude více velkých institucionálních investorů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.