Makro: Průmysl držela nahoře jen výroba aut

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v dubnu meziměsíčně klesla o 1,9 % m/m (-1,9 % m/m v březnu) a v meziročním srovnání byla vyšší o 1,2 % r/r (+2,9 % r/r v březnu). Trendově se vývoj nemění. Nízká srovnávací základna se odráží ve výsledku výroby aut (+29 % r/r) a také navázaných oborů. Naopak výrazný útlum pokračuje u energeticky náročných oborů jako chemický průmysl, hutní výroba, výroba stavebních materiálu a skla, kde vykazují hluboký propad produkce o 10-20 %. Smíšené vyznění výsledků doplnilo, že celkové nové zakázky (+3 % r/r) mírně vzrostly, ale z tohoto zakázky ze zahraničí (-2 % r/r) klesaly třetí měsíc v řadě.

Pro ČNB může být velmi varovným signálem pokračující zvýšený růst mezd (10 % r/r). Průmysl má před sebou řadu nejistot a rizik (drahé energie, dodavatelské řetězce, rostoucí sazby), pro letošní rok bude jakýkoliv růst dobrý výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.