ČNB ponechala sazby proticyklické rezervy beze změny

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Česká národní banka ponechala sazbu proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2,5 %. Bankovní rada v tiskové zprávě uvedla, že při svém rozhodnutí vzala v úvahu pozici české ekonomiky ve finančním cyklu, rozsah úvěrových rizik v bilanci bankovního sektoru a přetrvávající nejistoty ohledně dalšího geopolitického a ekonomického vývoje. Tato sazba je v současné době 2 % a od 1. dubna vzroste na zmíněnou úroveň 2,5 %. Vzhledem k silné kapitalizaci sektoru a toho, že banky měly dostatek času se rostoucí sazbě přizpůsobit, nepředstavuje tato úroveň pro jednotlivé finanční instituce zásadnější problém.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.