Makro: Agentura Fitch zlepšila výhled ratingu ČR

1-minutové čtení
J&T specialistaRatingová agentura Fitch v pátek oznámila, že zlepšila výhled ratingu ČR z „negativní“ na „stabilní“ a samotné ratingové hodnocení potvrdila na stupni „AA-“ (4. nejvyšší z celkových 20 stupňů). Agentura Fitch pozitivně hodnotí, že se ČR podařilo zvládnout předchozí krize (pandemie a energetická krize) bez dopadu na dlouhodobý makroekonomický výhled, i když krátkodobě došlo ke zpomalení růstu. Řadu rizik se Česku podařilo zmírnit i kvůli správným krokům hospodářské politiky. Agentura kladně hodnotí konsolidační balíček vlády, který přináší omezení dotací firmám a zvýšení daní. Agentura Fitch očekává letos snížení deficitu na 2,3 % HDP (3,3 % HDP v roce 2023) a v roce 2025 na 2,0 % HDP. Celkové vládní zadlužení by se mělo stabilizovat pod úrovní 45 % HDP. Pozitivním faktorem je podle agentury zpomalení inflace (2,3 % v lednu 2024) a postupné snižování úrokových sazeb ČNB. Zlepšení výhledu ratingu ČR vedle agentury Fitch provedla již na konci listopadu také agentura Moody’s.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.