Makro: Výrazné oživení průmyslu v březnu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v březnu byla meziročně vyšší o 14,9 % r/r (-2,6 % r/r v únoru), z velké části se projevil efekt nízké srovnávací základny. Vedle toho průmyslová produkce vůči únoru vzrostla meziměsíčně o silných 3,2 % m/m a kompenzovala předchozí poklesy (-2,0 % m/m v únoru; -0,6 % m/m v lednu). Celkově se průmyslová produkce svým objemem dostala na nejvyšší úrovně od května 2019 a odmazala propad z loňského roku. Celkový obrázek se nemění a český průmysl táhne nahoru hlavně zahraniční poptávka. Celkové tržby vzrostly o 17 % r/r, ale z toho tržby na export vzrostly o 23 % r/r (vs. domácí +10 %). Pozitivním signálem je další růst nových zakázek (+23 % r/r), a to hlavně ze zahraničí (+30 % r/r).

V letošním roce se předstihové ukazatele v průmyslu u nás i v zahraniční dostávají na rekordní úrovně a vytváří pro průmysl dobrý výhled. Pro letošní rok očekáváme růst průmyslové produkce kolem 9 %, který bude kompenzovat loňský propad (-8 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.