ČEZ: Konečnou nabídku na dostavbu Dukovan podají všichni tři uchazeči

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Konečnou nabídku na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech podají všichni tři uchazeči, tedy jihokorejský KHNP, francouzská EDF i americký Westinghouse. Původní termín 15. září byl již dvakrát prodloužen, nejdříve na 2. října a následně na žádost jednoho z uchazečů (údajně Westinghouse) do konce října. EDF a KHNP potvrdily připravenost svých nabídek již dříve, Westinghouse nyní potvrdil, že do konce října předá svou nabídku také. ČEZ již dříve avizoval, že posunutí termínu by nemělo ohrozit harmonogram celého projektu.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.