PMČR: Očekáváné výsledky a dividenda za rok 2017

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR zítra (27.3.) zveřejní své výsledky za rok 2017. Jako tradičně je naše projekce založena na nekonsolidovaných číslech. Celkově očekáváme, že všechny segmenty (ČR, SR i výrobní služby) vykáží meziroční růst, což povede k 3,6% růstu celkových tržeb. Na provozní úrovni očekáváme zlepšení marže EBITDA (39,6 % vs. 38,1 % r/r). Důvody pro lepší marži vidíme ve vývoji směnného kurzu a v dříve započatých úsporných opatřeních. Absolutní EBITDA by měla vykázat růst o 7,8 % na 4,4 mld. Kč. Silnější provozní výsledek by se měl projevit i v meziročním růstu čistého zisku o 13,7 % na 3,5 mld. Kč, tedy zisk na akcii (EPS) ve výši 1 145 Kč.

Pro investory bude jako tradičně nejzajímavější návrh hrubé dividendy. Naše projekce nepočítá s uvolněním emisního ážia, ale i tak odhadujeme, že PMČR navrhne hrubou dividendu ve výši 1 145 Kč/akcii (6,5% hrubý div. výnos). Dalším bodem zájmu bude výhled společnosti na dopad nové legislativy zakazující kouření v restauracích na odbyt společnosti resp. na celkovou spotřebu cigaret v ČR a na vliv nových produktů (IQOS resp. HEETS) na čísla společnosti. Tyto vlivy by měly být již patrné i v samotných číslech za 2H17.

 

IFRS nekons. (mil. Kč)oček. FY172016r/r
Tržby11 18810 7973,6 %
EBITDA4 4294 1097,8 %
EBITDA marže39,6 %38,1 %1,5 %
Čistý zisk3 1442 76613,7 %
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 1451 00713,7 %
Oček. dividenda (Kč)1 1451 00014,5 %
Oček. div. výnos (%)6,5 %5,7 % 

Zdroj: PMČR a J&T Banka 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.