Erste Group: ECB schválila zpětný odkup akcií

1-minutové čtení
J&T specialistaECB jako regulátor trhu schválila dříve oznámený program zpětného odkupu akcií Erste Group ve výši až 300 mil. EUR (2 % tržní kapitalizace). Zpětný odkup bude podle zveřejněných parametrů probíhat od 16. srpna do 29. června 2024, nicméně očekáváme jeho dokončení do konce tohoto roku. Management v rámci včerejší prezentace uvedl, že schválení očekává v nejbližší době, pro trh se tak nejedná o překvapivou zprávu, nicméně konec nejistoty ohledně načasování může být mírně pozitivní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.