Erste Group v pondělí ráno zveřejní čísla za 4Q21

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
V pondělí ráno banka zveřejní výsledky za poslední kvartál minulého roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 450 mil. EUR, což by znamenalo za celý rok 2021 meziroční růst zisku o 143 % na 1,9 mld. EUR. Kromě výrazně nižších rizikových nákladů stojí za růstem zisku také solidní růst provozních výnosů (+8 % r/r) a jen mírný růst nákladů (+1 %). Zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank v regionu by se již mělo výrazně projevit do růstu úrokových výnosů. Ve 4Q očekáváme více jak 7% meziroční růst tažený hlavně vysokými dvoucifernými růsty v České republice a v Maďarsku. Růst úvěrového portfolia by měl nadále akcelerovat na více jak 7 % r/r. Výnosy z poplatků by měly navázat na pozitivní trend z předchozích kvartálů (oček. +13 % r/r na 599 mil. EUR). Rizikové náklady by měly zůstat na velmi nízkých úrovních. V naší projekci počítáme s opravnými položkami ve výši 108 mil. EUR a za celý rok s rizikovými náklady pouze 9 b.b.

Ohledně dividend předpokládáme, že management potvrdí předchozí záměr vyplatit ze zisku minulého roku 1,6 EUR na akcii. Management by měl zároveň upřesnit výhled pro tento rok, kde očekáváme rychlý růst úrokových výnosů (oček. 8 % r/r) a stále relativně nízké rizikové náklady (oček. 20 b.b.) podpořené rozpouštěním dříve vytvořených opravných položek.   

 

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. J&T 4Q214Q20r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 2731 1867%1 274
  Poplatky a provize59952913%599
  Ostatní výnosy122155-21%105
Provozní výnosy1 9941 8697%1 980
Provozní náklady-1 129-1 0973%-1 145
Provozní zisk86477212%833
  Opravné položky-108-425-74%-100
  Ostatní náklady a výnosy-51-58-12%-58
Čistý zisk450146208%437

Zdroj: J&T Banka, Erste Group


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.