Pilulka: V 1. kole nabídky upsali stávající akcionáři 49,6 mil. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Pilulka Lékárny včera oznámila, že v 1. kole veřejné nabídky akcií, jež bylo vyhrazeno pro stávající akcionáře, bylo upsáno 110 268 akcií v celkové hodnotě 49,62 mil. Kč. Upisovací cena byla 450 Kč/akcie, což bylo dopředu stanoveno. Společnost neuvedla, kteří současní akcionáři využili možnosti úpisu nebo do jaké míry se podíleli zakladatelé firmy Petr a Martin Kasové. V úpisu bylo možné upsat jednu novou akcii za každých 5 akcií již držených. To při podílu bratrů Kasových v Pilulce 34,8 % znamená, že mohli upsat až 172 tis. akcií. Celkový upsaný objem 110 tis. akcií tedy znamená, že tohoto práva nevyužili naplno. Nyní probíhá druhé a veřejné kolo úpisu (8. – 22. 6.), v němž mohou upisovat všichni investoři bez omezení za cenu 450 – 550 Kč/akcie. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.