Michl: ČNB zváží zvýšení či stagnaci sazeb, politika ale již je restriktivní

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Guvernér ČNB Aleš Michl spolu s poradcem Tomášem Adamem v blogu na stránkách ČNB uvedli, že centrální banka na svém příštím zasedání 29. 9. zváží zvýšení či stagnaci úrokových sazeb. Podle Michla a Adama však měnová politika již je restriktivní a pomáhá s potlačením poptávky. Autoři uvedli, že rostoucí inflační očekávání jsou sice důvodem ke znepokojení, ale navzdory závěrům některých ekonomických teorií tato zvýšená inflační očekávání vedou domácnosti k utlumení poptávky. Důvodem může být to, že domácnosti si spojují inflaci s krizí a recesí. Souhra klesajících reálných příjmů, menší úvěrové aktivity a globální zpomalení mohou dostat podle Michla českou ekonomiku do recese. Vyjádření guvernéra je podle nás v souladu s jeho dosavadními výroky a považujeme zprávu za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.