Moneta zítra zveřejní čísla za 4Q18

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zveřejní zítra ráno výsledky za 4Q 2018. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 790 mil. Kč (-2 % r/r). Provozní zisk očekáváme meziročně vyšší o 7 %. Úrokové výnosy by měly meziročně vzrůst o 2 % na 1 882 mil. Kč a potvrdit obrat negativního trendu, ke kterému došlo poprvé již ve 3Q. Výrazný, přibližně 10% očekávaný pokles výnosů z poplatků je částečně dán mimořádně dobrým výsledkem ve 4Q17. Provozní náklady očekáváme meziročně nižší o 9 %. Důvodem je nižší počet zaměstnanců, který kompenzuje tlak na růst mezd a úspory u ostatních provozních nákladů. Pokračující pozitivní vývoj ekonomiky a nízká nezaměstnanost by měly nadále přispívat k nízké úrovni rizikových nákladů. Management dále již také deklaroval, že plánuje navrhnout dividendu ze zisku minulého roku ve výši 5,6 Kč na akcii (7,3% hrubý dividendový výnos).

Investory budou v rámci prezentace a následného konferenčního hovoru nejvíce zajímat případné informace k plánované akvizici Air Bank a Home Creditu, kde management vyjednává o změně původních podmínek. Výsledky by měly potvrdit pokračující pozitivní trend v hospodaření banky, nicméně do vyjasnění podmínek případné transakce nebude hospodaření banky hlavním faktorem, který určuje vývoj akcií, a případná výraznější reakce bude navázána spíše na jakékoliv informace o změně podmínek akvizice.

v mil. Kče 4Q184Q17r/r
Čisté úrokové výnosy1 8821 8442%
Poplatky a provize484541-10%
Ostatní provozní výnosy151195-22%
Provozní výnosy2 5172 580-2%
Provozní náklady-1 356-1 492-9%
Provozní zisk1 1611 0887%
Opravné položky-21120-
Čistý zisk790804-2%

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.