mmcité: IPO launched today

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Český výrobce městského mobiliáře mmcité dnes zahajuje primární nabídku akcií (IPO), která potrvá do 26. 7. (12:00). Firma nabídne až 1 mil. nových akcií, což by znamenalo až 33% podíl z celkového nového počtu akcií 3 mil. V nabídce jsou pouze nové akcie společnosti, žádný ze současných akcionářů své akcie neprodává. Akcie budou nabízeny za cenu 160 – 200 Kč/akcie, tedy cílovaný výnos je 160 – 200 mil. Kč. Účelem emise je získání prostředků na rozšíření a zefektivnění výroby, které by mělo usnadnit nárůst tržeb a vést ke zvýšení ziskovosti. Firma vyrábí např. lavičky, zastávky veřejné dopravy, koše, stojany na kola a další. Společnost má v současnosti 10 poboček po světě a 80 % produkce, kterou vyrábí v Bílovicích u Zlína, jde na export. Firmu založil v r. 1994 David Karásek, který má nyní ve firmě podíl 96,5 %. Společnost loni poprvé přesáhla hranici tržeb 1 mld. Kč, když vykázala tržby 1,16 mld. Kč při marži EBITDA 5,3 % a marži čistého zisku 2,8 %. Akcie se začnou obchodovat na pražské burze 1. srpna pod tickerem MMCTE.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.