Moneta dokončila hloubkovou kontrolu Air Bank

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta dokončila hloubkovou kontrolu finančních společností PPF, které jsou součástí potenciální akvizice. Moneta a PPF tak nyní jednají o podmínkách transakce. Podle generálního ředitele Monety Tomáše Spurného by po případném sloučení v prvních letech fungovaly obě značky (Moneta i Air Bank) a následně by došlo ke spojení pod jedno jméno. Očekáváme, že podmínky transakce budou známy v první polovině května a následně v průběhu června proběhne mimořádná valná hromada, na které budou akcionáři rozhodovat o jejím schválení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.