O2 CR: O aukci nových kmitočtů má zájem 7 uchazečů, mezi nimiž není ČEZ

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) včera zveřejnil, že se do aukce o nové kmitočty přihlásilo sedm uchazečů. Jména však zveřejněna nebyla. Jen připomínáme, že potenciální zájemci měli čas do 30. 9. 2020 k podání přihlášek do aukce. Současně společnost ČEZ oznámila, že se nakonec do aukce o nové kmitočty nepřihlásila. Neúčast ČEZu vnímáme mírně pozitivně vzhledem k tomu, že dle nás mohlo vzniknout riziko, že by aukce mohla vést k větší kontrole telekomunikačního trhu ze strany státu vzhledem k akcionářské struktuře společnosti. Očekáváme, že mezi uchazeči jsou současní mobilní operátoři, tedy O2 CR, Vodafone a T-Mobile. Dále odhadujeme, že se do aukce přihlásily subjekty, které již dříve o aukci uvažovaly jako Nordic Telecom, Poda či Sazka Mobil. Zajímavé bude sledovat, zda se ukáže, kdo by mohl být sedmým zájemcem, a nelze vyloučit ani dříve zmiňovanou rakouskou telekomunikační skupinu A1 Telekom Austria. Jen připomínáme, že podmínky domácí aukce napadli všichni tři současní mobilní operátoři ať již žalobami k místnímu soudu či stížností k Evropské komisi. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.